Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

Hlavná stránka Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva

Vážení zákazníci, obchodní partneri a pracovníci ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.

Tvorbou integrovaného systému manažérstva v našej spoločnosti Vám chceme preukázať kompetenciu plniť požiadavky a očakávania zákazníkov a tým sa stať spoľahlivým dlhodobým partnerom. Partnerom, ktorý má svoje pevné miesto na trhu, ktorý neustále zlepšuje svoje služby a integrovaný systém manažérstva.

Naša organizácia má dokumentovaný IMS v zhode s požiadavkami medzinárodných štandardov noriem:

ISO 9001: Systémy manažérstva kvality
ISO 14001: Systémy environmentálneho manažérstva
OHSAS 18001: Systémy BOZP
ISO/IEC 27001: Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

Verím, že náš vytvorený, efektívny a zlepšovaný integrovaný systém manažérstva zvýši Vašu spokojnosť.