Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

Úvod

Činnosť ENERGY SYSTEMS GROUP je od začiatku do konca zameraná na poskytovanie prvotriednych konzultačných a poradenských služieb najmä v oblasti energetiky a životného prostredia. Pre udržanie dlhodobého úsporného efektu ponúkame implementáciu systémov energetického manažmentu (M&T), vďaka ktorým dokážeme zákazníkovi zabezpečiť dodržiavanie maximálnej možnej energetickej efektívnosti, ktorá bude limitovaná len jeho technologickým vybavením. S týmto zákonite súvisí aj zlepšenie hospodárnosti a dodržiavanie všetkých environmentálnych noriem v zmysle legislatívy EÚ a SR.
 
Sme poskytovateľom energetických služieb v zmysle zákona NR SR č.321/2014 Z.z.:
  • spracovanie energetických analýz a energetických auditov
  • monitorovanie a hodnotenie spotreby energie
  • dodávky energetických zariadení
  • návrhy projektov zameraných na efektívnosť pri používaní energie a ich realizácie
  • podrobné štúdie realizovateľnosti pre konvenčné a obnoviteľné zdroje energie
  • implementácia systémov energetického manažmentu Monitoring & Targeting
  • energetická certifikácia budov v zmysle zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
  • spracovanie finančných analýz a podnikateľských plánov
  • environmentálne poradenstvo