Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

Hlavná stránka Produkty a služby
             
 
             

Produkty a služby

Pre zabezpečenie prevádzky všetkých technických zariadení je nevyhnutná bezpečná a spoľahlivá dodávka energetických médií od vonkajších dodávateľov. Dôležitou prioritou pre činnosť spoločnosti je však následné racionálne využitie nakúpených resp. v procese výroby vznikajúcich médií pri zabezpečení všetkých prevádzkových činností. Táto okolnosť nadobúda stále vyššiu dôležitosť aj s ohľadom na výrazný nárast cien energetických médií v posledných rokoch.
Predmetom činnosti ESG ®je systematická spolupráca s klientmi v oblasti poskytovania energetických služieb a to najmä energetických auditov, posudkov projektových zámerov, podnikateľských plánov týkajúcich sa energetiky, spracovania energetickej certifikácie budov a implementácie energetického manažmentu.
Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých produktoch a službách si kliknite na jednotlivé farebné symboly vyššie.