Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA

Energetický certifikát

Energetický certifikát slúži na prehľadné hodnotenie budovy a umožňuje porovnávať jednotlivé budovy z hľadiska ich energetických potrieb. Takéto hodnotenie sa určite stane vhodným nástrojom pri hodnotení budovy pre stanovenie výšky nájomného, alebo jednoducho pre ocenenie budovy na akýkoľvek účel.

Ako získate certifikát vašej budovy?
 Informujte sa priamo u našich energetických audítorov.