Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Monitoring & Targeting

Podnikateľský svet považuje za dobrú investíciu tú, ktorá je vedecky podložená, uskutočniteľná, analytická, vyčísliteľná a merateľná – čím zmerateľnejšia, tým lepšie. Metóda Monitoring & Targeting bude pre vás tým, čím je pre pilota v kokpite riadiaca veža. Všetky potrebné údaje sú systematicky merané, ukladané a vyhodnocované. Prehľadné grafy vás upozorňujú na odchýlky od cieľovej spotreby. Teraz už len prispôsobíte rýchlosť a výšku letu a môžete si byť istý, že pristanete v cieli načas a bezpečne. A navyše..., v nádrži vám pravdepodobne časť paliva zvýši.
Dobrý dôvod pre nasadenie M&T.

...ďalších pár dôvodov pre M&T:
  • obvyklá úspora nákladov 5–10%
  • nízke investičné náklady
  • návratnosť do 12 mesiacov
  • zníženie množstva emisií a odpadov
  • prínosy pre ochranu životného prostredia

Monitoring
predstavuje zber dát a ich vyhodnocovanie podľa danej metodiky.

Targeting
predstavuje systematický a sústavný návrh a realizáciu čiastkových, ale aj ucelených opatrení, ktoré zlepšujú energetickú efektívnosť a následnú analýzu dosahovaných výsledkov z hľadiska cieľovej spotreby energie. 

Tu si možete stiahnuť prezentáciu a pdf dokument o energetickom manažmente metódou monitoring a targeting z konferencie na TU v Košiciach.

Energetický manažment metódou monitoring & targeting.ppt
Energetický manažment metódou monitoring & targeting.pdf