Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

INTELIGENTNÉ ÚSPORY ENERGIE

Odpadové teplo

Zvykli ste si na myšlienku,
že toto je už len
odpadová energia?
 
 
 
 
 
 
Nemusí to tak byť:
 
  • informujte sa o inovatívnych riešeniach pre využívanie odpadového tepla!
Výzva pre Vás:
  • výroba elektrickej energie z vlastného priemyselného odpadového tepla
Naše riešenie:
  • jednotka na využívanie odpadového tepla => elektrický výkon závisí od množstva tepla a jeho teploty
 
(graf z prospektu ABB)


Čo získate?
  • využitie odpadového tepla aj pri relatívne nízkych teplotách – vďaka využitiu binárnych cyklov
  • úspory v emisiách CO2 – kľúč pre budúce obchodovanie s emisiami
  • zníženie nákupu elektrickej energie – vyrobíte si svoju vlastnú
  • výborná návratnosť – jednotky fungujú bez vstupného paliva
  • nevytvára zvyšovanie nákladov na pracovnú silu – vysoká automatizácia jednotiek
  • ekologický image, ktorý bude vysoko cenený vašimi zákazníkmi a verejnosťou