Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

INTELIGENTNÉ ÚSPORY ENERGIE

Regulácia elektrických motorov

Elektrické motory poháňajú naše životy. Je logické, že ich podiel na celkovej spotrebe je značný. Začnime teda šetriť už dnes a to nielen slovami, ale aj skutkami. Ale kde začať? Do úvahy prichádza viacero nových metód, pričom jednou z nich je nová technológia na zvýšenie účinnosti elektrických motorov – eSave Technológia™. 

Prípadové štúdie a vybrané inštalácie spoľahlivo preukázali, že vo zvyšovaní účinnosti motorov je obrovský takmer nedotknutý zdroj úspor energie.
 

Predstavujeme Vám progresívny regulátor
na dosiahnutie úspor elektrickej energie

až 30%





Čo eSave Technológia™ robí?
  • Keď bežia AC motory v malom zaťažení, stávajú sa veľmi neefektívne
  • eSave Technológia™ sleduje tieto zmeny a redukuje množstvo elektriny dodanej motoru
  • Keď dôjde k zvýšeniu výkonu, množstvo elektriny sa okamžite zvýši
  • ... motor neustále beží pri plných konštantných otáčkach
 
Motor Efficiency Controller sa inštaluje medzi zdroj energie a elektrický motor.
Návratnosť zvyčajne 3 roky a menej
 
pre viac informácií si stiahnite:
motor efficiency controlers

prípadová štúdia