Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Geotermálna energia na Slovensku

Príroda nám štedro ponúka využitie geotermálnej energie, ktorá predstavuje ekologický a ekonomický obnoviteľný zdroj energie vo svete. Na Slovensku sa geotermálna energia využíva pre rôzne účely – kúpaliská, akvaparky, vykurovanie bytov a tiež v poľnohospodárstve a v kúpeľníctve. Avšak doteraz sa geotermálna energia na Slovensku nevyužíva na výrobu elektrickej energie, aj keď na našom území sú oblasti s dostatočným potenciálom. Geotermálny prieskum ukázal, že potenciál v oblasti východoslovenskej nížiny východne od Slanských vrchov je dostatočný pre vybudovanie geotermálnej elektrárne.
 

V oblasti výroby elektriny z geotermálnej energie spolupracujeme s poprednými svetovými konzultantmi a spoločnosťami v tejto oblasti, najmä:
 • Ronald DiPippo – špecialista v oblasti geotermálnej a veternej energie
 • Thermochem – svetový líder v oblasti konzultačných služieb pre oblasť priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie
Výhody využívania geotermálnej energie:
 • Takmer žiadne emisie CO2
 • Šetrná k životnému prostrediu
 • Domáci zdroj energie
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť
 • Pri dostupnosti zdroja tepla vysoká ročná využiteľnosť
 • Priaznivá návratnosť investície
Výhody pre investorov:
 • Modulovateľnosť – inštalovaný výkon geotermálnej elektrárne závisí od počtu vrtov, ich výdatnosti a teploty vody
 • Cena elektriny z geotermálnej energie je na rok 2010 stanovená na úrovni 195,84 €/MWh
 • Výkup elektriny z obnoviteľného zdroja je garantovaný štátom počas obdobia 15 rokov
 • Možnosť využitia zvyškového tepla z elektrárne (aquapark, kúpaliská, na vykurovanie a prípravu teplej vody, skleníky, sušiarne dreva a pod.)
  Bližšie informácie o využití geotermálnej energie sa môžete dočítať v prezentácií                                                                Štúdia realizovateľnosti - Geotermálna elektráreň Dargov.