Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

Hlavná stránka Produkty a služby Energetický audit a poradenstvo v energetike

Energetický audit a poradenstvo v energetike

Podstatou našej práce je počúvať klienta. Žiadny analytik sa nedozvie o klientovom podniku viac, ako od klienta samého. Nestačí, že vybilancujeme nákup, transformáciu a distribúciu všetkých médií, posúdime celý systém a navrhneme opatrenia na nákladovú optimalizáciu celého cyklu. Je potrebné nájsť spoločný pohľad na to, čo je žiaducim výsledkom. Až potom prichádzajú nápady a energetické kúzla, ktoré vedú k ziskovým inováciám.

Vzorový príklad komplexného energetického auditu mliekární nájdete tu.
Podrobnejšie informácie o priemyselných energetických auditoch sa môžete dočítať tu.