Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

PORADENSTVO V ENERGETIKE

Energetické štúdie, posudky a koncepcie

Štúdie a posudky
Podľa potrieb našich klientov vykonávame pre navrhované riešenia, alebo pre rozpracované energetické projekty, odborné štúdie a posudky s vyhodnotením vplyvu na životné prostredie. Po realizácii projektu vyhodnotíme prínosy pre klienta a navrhneme opatrenia na dlhodobé udržiavanie pozitívneho trendu.

Koncepcie
Pre obce, mestá a regióny sú to najmä koncepcie dlhodobého zabezpečenia energetickými médiami a možnosti využitia obnoviteľných zdrojov.