Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

PORADENSTVO V ENERGETIKE

Podnikateľské plány a finančné analýzy

Financovanie a projekty 
Náš špeciálny poradenský servis pokrýva aj návrh financovania dodávok technologických zariadení a surovín pre výrobu a manažment energií. Potrebu financovania projektu riešime štandardne už pri tvorbe podnikateľského plánu. V inom prípade riešime problém ‘za pochodu’, vždy s ohľadom na zhodnotenie investičných prostriedkov klienta a pri zachovaní vytýčených parametrov a cieľov.