Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

PORADENSTVO V ENERGETIKE

Poradenstvo v podnikaní

Na trhu pôsobí mnoho agentúr, ktoré sa radi prihlásia o zásluhy na úspešnom projekte svojho klienta. My sme presvedčení, že pravý hrdina je len jeden a pre nás to bol a vždy zostane – klient. Je to on kto si prináša nadšenie, inšpiráciu a veľa, veľa otázok. Je to opäť on, kto hľadá dodávateľov, partnerov a financie. A je to jedine on kto sa po preštudovaní štúdie realizovateľnosti musí napokon rozhod¬núť: „Áno, idem do toho...“ a to si vyžaduje ozajstnú dávku hrdinstva, odvahy a viery vo vlastné schopnosti.