Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

PORADENSTVO V ENERGETIKE

Štúdie realizovateľnosti a financovanie

Uskutočniteľnosť 
Nie každý projekt je možné uskutočniť. S cieľom preveriť reálnosť projektu, ESG ponúka štúdie ich realizovateľnosti v oblasti energetiky a odborné posudky projektov, vrátane vyhodnotenia prínosov.