Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

Hlavná stránka Referencie Energetické audity budov a areálov

Energetické audity budov a areálov

Budovy v majetku mesta Banská Bystrica (Robotnícky dom a Dom opatrovateľskej starostlivosti)
MESTSKÁ PLAVÁREŇ Banská Bystrica
KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE - Štúdia využitia geotermálneho tepla pre zásobovanie areálu
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA v Banskej Bystrici
Kúpele Sliač a.s., Sliač - Energetický posudok
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – Generálne Riaditeľstvo Bratislava – Ferienčíkova ulica, Mamteyova ulica, pobočky - Košice, Čadca, Topoľčany, Poprad, Humenné, Prievidza
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Polomka
HOTEL ROZKVET Vranov nad Topľou
LIEČEBNÝ ÚSTAV Šamorín – Čilistov – celkom 5 budov
ZÁKLADNÁ a MATERSKÁ ŠKOLA Veľké Uherce – celkom 5 budov
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Zvolen
MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ NEMOCNICA Revúca
KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE, a.s. – areál cca 30 objektov + hospodársky areál Centrálnej plynovej kotolne 25MW
BYTOVÝ PODNIK Banská Bystrica - areál
HOTEL TIVOLI, Tatranská Polianka
SAD PREŠOV, administratívna budova
90 budov a areálov v majetku mestskej časti Praha 4 (ZŠ, MŠ, úrady, bytové domy)
47 objektov v majetku MČ Praha 7 (ZŠ, MŠ, inšitúcie mesta a bytové domy)
35 základných a materských škôl v majetku mestskej časti Praha 8
11 objektov v majetku magistrátu hl. mesta Prahy (úrady a iné inštitúcie)
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - 10 objektov a zariadení spoločnosti
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Česká Lípa - areál