Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 
Poradenstvo v energetike Energetický manažment Energetická certifikácia Obnoviteľné zdroje energie Inteligentné úspory energie Harmónia energie pre Vás

Hlavná stránka Referencie Energetický manažment – Monitoring & Targeting

Energetický manažment – Monitoring & Targeting

Veľké projekty
Technická univerzita v Košiciach – denne sa vyhodnocuje viac ako 200 meracích bodov (elektrická energia, teplo na vykurovanie, teplá voda, studená voda, zemný plyn, teplota a pod.)
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. - denne sa vyhodnocuje viac ako 125 meracích bodov (elektrická energia, teplo na vykurovanie, teplá voda, studená voda, zemný plyn, teplota, obsadenosť, vyťaženosť prevádzok a pod.)
   
Stredné a menšie projekty
Confal a.s. - výroba hliníkových zliatin z odpadového hliníka, recyklácia
PPC Čab a.s., Nové Sady - výroba keramických izolátorov
EKO ENERGIA s.r.o., Kanianka, výroba a dodávka tepla a TV pre obyvateľstvo a komunálnu sféru
Mestský podnik bytového hospodártva Žarnovica
Calmit Cementáreň Lietavská Lúčka
Grandhotel Starý Smokovec